Wyniki badań

 

Z wyników ankiety przeprowadzonej wśród absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia wynika, że w zdecydowanej większości nie miało problemów ze znalezieniem pracy lub dostaniem się na studia magisterskie. Większość z nich jest zatrudniona lub kontynuuję naukę.

42 % absolwentów uczelni pracuje zawodowo: większość z nich zgodnie z kierunkiem studiów – 67%. 5% absolwentów prowadzi własną działalność gospodarczą. Prawie 42% badanych absolwentów kontynuuje naukę na studiach magisterskich z czego zdecydowana większość na naszej Uczelni.

Trzy czwarte absolwentów poleciłoby innym studia na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, a 72% ponownie wybrałoby ten sam kierunek studiów, który ukończyli. Tylko co piąty ze względu na obecną pracę lub doświadczenia na rynku wybrałby inny kierunek.

Niemal 80% ankietowanych uważa, że studia na KWSPZ dobrze przygotowały ich do pracy. Nasi absolwenci nie mieli też większych problemów ze znalezieniem pracy. Spośród tych osób, które poszukiwały pracę, aż 68% znalazło ją do trzech miesięcy od zakończenia studiów.

Zachęcamy również do zapoznania się z wynikami pod tym linkiem.