Badanie losów absolwentów

Monitorowanie losów absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia

Głównym celem badania jest poznanie losów zawodowych absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia aby lepiej dostosowywać programy kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Dzięki badaniu możemy gromadzić informacje na temat ścieżki zawodowej absolwentów naszej Uczelni i udostępniać je władzom uczelni oraz kierownikom jednostek.  Zagadnienia poruszane podczas badania dotyczą m.in.: statusu absolwentów na rynku pracy, zgodności pracy z profilem kształcenia, wysokości zarobków, kształcenia podejmowanego po studiach. Zebrane dane mają duże znaczenie dla dalszego rozwoju Uczelni. Niejednokrotnie stanowią podstawę do wprowadzenia zmian w programach studiów, które mają wpływ na podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie konkurencyjności absolwentów KWSPZ na rynku pracy.

Cele badania:

  • określenie planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia,
  • określenie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy,
  • gromadzenie informacji dotyczących otoczenia gospodarczo – społecznego absolwenta poszukującego pracy,
  • określenie poziomu przydatności programu studiów w pracy zawodowej.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w maju 2016 program monitorowania ekonomicznych losów absolwentów bazujących na danych administracyjnych ZUS i POL-on. Daje on podstawową wiedzę na temat sytuacji zawodowej osób, które ukończyły różne uczelnie w Polsce, co pozwala na ich porównanie z absolwentami KWSPZ.

Baza dostępna jest pod adresem: absolwenci.nauka.gov.pl