Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł

Wszystkich, którzy myślą o założeniu własnej firmy, zapraszamy na bezpłatne warsztaty. Ich program obejmuje trzy podstawowe obszary, nad którymi w takiej sytuacji warto się zastanowić: własne cechy i predyspozycje, pomysł na biznes i uwarunkowania rynkowe.

Udział w zajęciach pozwala na dokonanie wstępnej analizy wybranych cech i uwarunkowań psychologicznych istotnych w radzeniu sobie z działalnością gospodarczą. Jest to pretekst do głębszych przemyśleń na temat indywidualnych predyspozycji, które można wykorzystać pracując na własny rachunek.

Zakres tematyczny warsztatu:

  • planowanie, wyznaczanie celów i zarządzanie czasem
  • bilans własnych umiejętności i predyspozycji przedsiębiorczych,
  • elementy biznes planu,
  • analiza szans i zagrożeń realizacji przedsięwzięcia,
  • formalności związane z rejestracją firmy
  • instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości

Trzydniowe bezpłatne warsztaty organizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie rozpoczną się w środę 12 lutego. Zapisy: Kraków, plac Na Stawach 1, parter pokój 003, tel.: 12 42 40 738 lub poprzez formularz zapisów na zajęcia.