Obywatele na horyzoncie!

Ruszyła rekrutacja do projektu “Obywatele na horyzoncie!”. Można wziąc udział w bezpłatnych warsztatach reporterskich.

W Polsce rośnie liczba osób, które aktywnie działają w miejscu swojego zamieszkania i interesują się potrzebami innych. Projekt ma sprawić, aby zaangażowanych obywateli było jeszcze więcej i zakłada wyposażenie jego uczestników w narzędzia pomocne we wprowadzaniu zmian w swoim otoczeniu – wiedzę obywatelską i umiejętności reporterskie. Wszystkich aktywnych i nieobojętnych zapraszamy  do pierwszej edycji projektu OBYWATELE NA HORYZONCIE. Rekrutacja potrwa do 24 maja.

Do projektu zostanie zaproszonych 15 zespołów, składających się z:
* 2 dorosłych osób (powyżej 18 roku życia)
* mieszkających i działających na terenie jednego z województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego
* zaangażowanych społecznie
* mających konkretny pomysł na działania w swojej społeczności

Na czym polega projekt?

Od czerwca do listopada 2013 wybrane zespoły  odbędą internetowo-stacjonarny  kurs  wspierający ich umiejętności obywatelskie (wiedza na temat praw i obowiązków, metody strażnicze/kontrolne, wykorzystanie posiadanych praw w interesie publicznym) oraz reporterskie (dokumentacja podjętych działań). Wszystkie poznane przez uczestników narzędzia mają pomóc w zainicjowaniu pozytywnej zmiany na rzecz społeczności, w której mieszkają i integracji tej społeczności do działania. Oprócz kursu i konsultacji on-line z ekspertami z zakresu działań obywatelskich i doświadczonymi reporterami, uczestnicy spotkają się ze sobą w Warszawie w czasie 5 weekendowych zjazdów (piątek, sobota, niedziela, głównie w miesiącach letnich).
Całość kursu opierać się będzie na konkretnych zagadnieniach i problemach, które uczestnicy zaobserwowali w swoich społecznościach i które chcieliby zmienić. Połączenie kompetencji reporterskich z wiedzą z zakresu prawa i działań lokalnych pomoże im tę zmianę inicjować. Będą mieli okazję do konsultowania swoich pomysłów ze specjalistami, przygotowując się do przeprowadzenia lokalnych „interwencji”. To także unikalna okazja do wymiany doświadczeń z aktywnymi osobami, działającymi w innych częściach Polski.
Organizatorzy chcą, aby każdy zespół, który dostanie się do projektu OBYWATELE NA HORYZONCIE nauczył się tworzyć profesjonalny reportaż filmowy i  poznał swoje obywatelskie prawa  i obowiązki oraz. Dzięki temu w przyszłości te osoby będą mogły działać lepiej i skuteczniej na rzecz zmian, o których marzą oni i ich sąsiedzi.

Jak aplikować?

Aby dostać się do projektu, należy do 17 maja przesłać wypełniony formularz prezentujący wybrany problem lub zjawisko (oraz wymagane załączniki) na adres: karolina@nowehoryzonty.pl. Trzeba napisać, kim jesteście, dlaczego chcecie wziąć udział w  projekcie i o jakiej zmianie w swojej lokalnej społeczności marzycie.  Wśród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 15 zespołów. O wynikach rekrutacji organizatorzy poinformują wszystkich 24 maja drogą mailową.
Udział w projekcie jest bezpłatny.