Jak założyć własną firmę?

Biuro Karier zaprasza na warsztaty organizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pn. “Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł”. Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozważających możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Zajęcia trwają 3 dni: od 16 do 19 września, codziennie po 4 godziny zajęć (10:00 – 14:00). Program warsztatów obejmuje trzy podstawowe obszary, nad którymi warto się zastanowić i poddać szczegółowej analizie. Są to: własne cechy i predyspozycje, pomysł na biznes, uwarunkowania rynkowe.

Zakres tematyczny warsztatu:
– planowanie, wyznaczanie celów i zarządzanie czasem,
– bilans własnych umiejętności i predyspozycji przedsiębiorczych,
– elementy biznes planu,
– analiza szans i zagrożeń realizacji przedsięwzięcia,
– formalności związane z rejestracją firmy,
– instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości.

Udział w zajęciach pozwala na dokonanie wstępnej analizy wybranych cech i uwarunkowań psychologicznych istotnych w radzeniu sobie z działalnością gospodarczą. Jest to pretekst do głębszych przemyśleń na temat indywidualnych predyspozycji, które można wykorzystać pracując na własny rachunek.

Zapisy: Kraków, plac Na Stawach 1, parter pokój 003, tel.: 12 42 40 738 lub poprzez formularz zapisów na zajęcia. Warsztaty są bezpłatne.