ABSOLWENT – PRACA – STABILIZACJA

Drodzy Studenci i Absolwenci !

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego KLUCZ prowadzi rekrutację do projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ABSOLWENT – PRACA – STABILIZACJA.

Projekt obejmuje kompleksowe wsparcie niepełnosprawnych studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być tylko osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia i są absolwentami szkoły wyższej (do 5 lat od ukończenia) lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Udział w projekcie jest bezpłatny !

 

Załączniki

  1. Plakat