Współpraca z Biblioteką Politechniki Krakowskiej

Od dnia 1 lipca 2013 roku została przedłużona umowa z Politechniką Krakowską i studenci Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia mogą korzystać ze zbiorów BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ PK.

Biblioteka gromadzi zbiory z takich dziedzin jak m. in.: architektura, urbanistyka, sztuka, budownictwo lądowe i wodne, inżynieria środowiska, inżynieria elektryczna, mechanika, transport samochodowy i szynowy, informatyka, nauki matematyczno-fizyczne, chemiczne, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, ekonomia i zarządzanie, filozofia, nauki społeczne, geografia, pedagogika, językoznawstwo, biologia, historia.