Współpraca z Biblioteką AWF

Od dnia 1 października 2013 roku została przedłużona umowa z Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie i studenci kierunku fizjoterapia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia mogą korzystać ze zbiorów BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AWF.

Biblioteka gromadzi zbiory z takich dziedzin jak: kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sport, antropologia, biologia, biomechanika, biochemia, fizjologia, higiena i wychowanie zdrowotne, rehabilitacja ruchowa, medycyna sportu, rekreacja i turystyka, krajoznawstwo, odnowa biologiczna, ekologia, historia, socjologia, pedagogika, psychologia i ekonomika w odniesieniu do: sportu, wychowania fizycznego, turystyki i rehabilitacji.