Wrzesień 2020 r. – nowości biblioteczne

Szanowni Państwo,

informujemy, że we wrześniu powiększył się zasób biblioteki. Materiały w postaci książek i czasopism są już dla Państwa dostępne. Zachęcamy do korzystania!

 

Książki

Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia / red. Joanna Gromadzka-Ostrowska. – Warszawa: SGGW, 2019.

 

Żywienie dzieci. Podstawy teoretyczne i praktyczne wskazówki / Gabi Eugster. – Wrocław: Edra Ubran & Partner, 2018.

 

GMO w świetle najnowszych badań / red. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt. – Warszawa: SGGW, 2012.

 

Higiena produkcji żywności / red. Danuta Kołoży-Krajewska. – Warszawa: SGGW, 2019.

 

Wielka interna. Kardiologia z elementami angiologii. Tom 1 / red. Piotr Pruszczak, Tomasz Hryniewiecki. – Warszawa: Medical Tribune, 2018.

 

Wielka interna. Kardiologia z elementami angiologii. Tom 2 / red. Piotr Pruszczak, Tomasz Hryniewiecki. – Warszawa: Medical Tribune, 2018.

 

Opakowania i pakowanie żywności. Wybrane zagadnienia / red. Krzysztof Leszczyński, Anna Żbikowska. – Warszawa: SGGW, 2016.

 

Wady postawy i stóp u dzieci / Maria Borkowska, Izabela Gelleta. – Warszawa: PZWL, 2015.

 

Żywienie kobiet w ciąży / red. Mirosław Wielgoś. – Gdańsk: Via Medica, 2013.

 

Energia w żywności i żywieniu / red. Jan Gawęcki. – Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy, 2015.

 

Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja / red. Jacek Kruczyński. – Warszawa: PZWL, 2019.

 

Współczesna terapia zajęciowa / red. Anna Misiorek, Edyta Janus, Miłosz Kuśnierz, Rafał Bugaj. – Warszawa: PZWL, 2019.

 

Żywienie w sporcie / Anita Bean. – Poznań: Zysk i S-ka, 2017.

 

Czasopisma

 

Food Forum 2020/4

 

LNE 2020/5

 

Kosmetologia estetyczna 2020/4