Regulamin Biblioteki KWSPZ

Szanowni Państwo,

informujemy, że na stronie Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, pod linkiem: https://www.kwspz.pl/biblioteka/regulamin-korzystania-z-biblioteki/, zamieszczony został regulamin Biblioteki zatwierdzony decyzją Senatu Uczelni 25.01.2017 roku. Regulamin został uszczegółowiony i doprecyzowany.

Informujemy również, że ogólne zasady korzystania z Biblioteki pozostają niezmienne, tj.:

  • można wypożyczyć 3 książki na okres 30 dni, z możliwością dwukrotnej prolongaty,
  • nie wypożycza się czasopism i dokumentów z czytelni,
  • kara za przetrzymanie wynosi 1 zł za dzień, za każdy materiał biblioteczny.