Prolongowanie wypożyczonych pozycji

Informujemy, że został zmieniony sposób prolongowania wypożyczonych pozycji. Aktualnie książki wypożyczane są na okres 34 dni. Za pomocą katalogu elektronicznego mogą je Państwo prolongować dwukrotnie. Po dwukrotnym przedłużeniu, nie ma możliwości dalszej, samodzielnej prolongaty. Informuje o tym komunikat:

Operacja nie może zostać zrealizowana!

Przyczyna błędu: Wyczerpany maksymalny czas wypożyczenia

Jeśli Państwo nadal chcą korzystać z wypożyczonych pozycji, należy skontaktować się z biblioteką. Książki mogą być przedłużone przez bibliotekarza, pod warunkiem, że nie zostały one zarezerwowane przez innego użytkownika.