Prolongata materiałów w bibliotece KWSPZ

Szanowni Państwo,

przypominamy, że ze względu na trwającą sytuacje epidemiologiczną wszystkie wypożyczone materiały nie będą obciążone karą za przetrzymanie i są prolongowane automatycznie do 4.05.2020 r. Ponadto wszystkie rezerwacje, których termin wygasł w terminie 11.03-16.03, przechowywane są do odbioru aż do momentu wznowienia zajęć dydaktycznych.

Przypominamy także, że biblioteka KWSPZ od 16.03.2020 r. do odwołania pracuje od 8 do 14 w tygodniu. W weekendy biblioteka jest zamknięta. Ze względu na nadzwyczajną sytuacje zwracamy się z uprzejmą prośbą o odwiedziny osobiste w szczególnych przypadkach i konieczności, zachowując przy tym obowiązujące, prewencyjne zasady higieny.