Opłaty za przekroczenie terminu zwrotu

Informujemy, że opłat za przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych należy dokonywać na miejscu w bibliotece.

Opłaty należy uiszczać po zwróceniu wypożyczonych pozycji do biblioteki.