Ograniczenie funkcjonowania biblioteki KWSPZ w styczniu 2021 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że jesteśmy dla Państwa dostępni od poniedziałku do soboty od 8:00 do 16:00. Zwracamy się jednak z uprzejmą prośbą o zapoznanie z poniższym komunikatem.

 

WYPOŻYCZENIA
W celu wypożyczenia pozycji bibliotecznej należy:
– zamówić książkę poprzez katalog on-line, telefonicznie, e-mailowo
– po skompletowaniu zamówienia bibliotekarz umawia z czytelnikiem termin odbioru

 

ZWROTY
Zwroty przyjmowane są w normalnym trybie.

 

POSZUKIWANIE MATERIAŁÓW DO PRAC DYPLOMOWYCH
Ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu bibliotek bardzo prosimy przed odwiedzinami o umówienie wizyty telefonicznie lub e-mailowo. Pozwoli to na ograniczenie osób w czytelni i na terenie biblioteki.

Osoby planujące odwiedziny w bibliotece i chcące skorzystać z czasopism proszone są o wcześniejsze wysłanie listy potrzebnych tytułów na adres biblioteka@kwspz.pl. Dzięki temu skróci się czas oczekiwania na materiały, które będziemy mogli wcześniej dla Państwa przygotować.

 

SKANY
Wychodząc naprzeciw potrzebom Studentów istnieje możliwość zamówienia skanu materiałów ze zbiorów biblioteki KWSPZ. Usługa jest jednak skierowana wyłącznie do czytelników posiadających aktualnie status studenta. Zamówieniu podlega fragment książki lub artykuł znajdujący się w zbiorach. Zamówienia skanów należy dokonywać za pomocą adresu e-mail: biblioteka@kwspz.pl. Pragniemy równocześnie poinformować, że:

1. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kopiowane mogą być tylko fragmenty opublikowanych materiałów (do 20% objętości publikacji).
2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zdigitalizowanych materiałów przez Użytkownika.
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi w przypadku braku dostępności wybranej publikacji w bibliotece.