Nowości w bibliotece – sierpień 2020 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w sierpniu, mimo wakacji, zasób biblioteki powiększył się o nowe książki i numery czasopism! Wszystkie materiały są już dostępne na miejscu. Zachęcamy do korzystania!

 

Książki

Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych / red. Elżbieta Rutkowska. – Warszawa: PZWL, 2018.

Reumatologia / red. Włodzimierz Samborski. – Wrocław: Edra Ubran & Partner, 2018.

 

Schorzenia i urazy kręgosłupa / red. Jerzy Kiwerski. – Warszawa: PZWL, 2014.

 

Terapia manualna. Poradnik wykonywania ćwiczeń / Herbert Frisch, Jacques Roex. – Warszawa: PZWL, 2019.

 

Terapia zajęciowa w dysfunkcjach narządu ruchu / red. Aneta Bac. – Warszawa: PZWL, 2018.

 

Terapia manualna kręgosłupa / red. Michał Kuszewski. – Wrocław: Edra Urban & Partner, 2016.

 

Czasopisma

Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja 2020/6

 

Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja 2020/7

 

Polish Journal of Cosmetology 2020/1

 

LNE 2020/4

 

Beauty Forum 2020/5

 

Rehabilitacja w praktyce 2020/2

 

Współczesna dietetyka 2020/30

 

Dermatologia praktyczna 2020/2