Nowości w bibliotece – luty 2020 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w lutym zasób biblioteki powiększył się o nowości książkowe oraz numery czasopism. Wszystkie materiały są już dostępne do wypożyczenia lub na miejscu. Zapraszamy do korzystania!

 

Książki

Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia / red. Joanna Gromadzka-Ostrowska. – Warszawa: SGGW, 2019.

 

Higiena produkcji żywności / red. Danuta Kołożyn-Krajewska. – Warszawa: SGGW, 2019.

 

Opakowania i pakowanie żywności: wybrane zagadnienia / red. Krzysztof Leszczyński, Anna Żbikowska. – Warszawa: SGGW, 2016.

 

Kompendium traumatologii / red. Damian Kusz. – Warszawa: PZWL, 2010.

 

Czasopisma

 

Rehabilitacja w praktyce 2020/1

 

Beauty Forum 1-2/2020

 

Współczesna dietetyka 27/2020

 

Postępy rehabilitacji 4/2019

 

Dermatologia praktyczna 6/2019