Nowości w bibliotece – lipiec 2020 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w lipcu zasób biblioteki powiększył się o nowe książki i numery czasopism. Wszystkie materiały są już dostępne na miejscu.

 

Książki

Anatomia układu ruchu z elementami diagnostyki reumatologicznej / Małgorzata Wisłowska, Krystyna Księżopolska-Orłowska, Beata Żuk. – Warszawa: PZWL, 2018.

 

Onkologia: podręcznik dla studentów medycyny / red. Andrzej Kułakowski, Anna Skowrońska-Gardas. – Warszawa: PZWL, 2018.

 

Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych / red. Elżbieta Rutkowska. – Warszawa: PZWL, 2019.

 

Koordynacja ruchowa ciała człowieka / Anna Olczak. – Warszawa: PZWL, 2018.

 

Położnictwo. Tom 1. Fizjologia ciąży / red. Grzegorz H. Bręborowicz. – Warszawa: PZWL, 2018.

 

Czasopisma

Promocja zdrowia i ekologia 2019/1-2

 

Kosmetologia estetyczna 2020/3

 

Food Forum 2020/3