Nowości w bibliotece – czerwiec 2020 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w czerwcu zasób biblioteki powiększył się o nowe książki i numery czasopism. Wszystkie materiały są już dostępne na miejscu. Przypominamy, że względu na nadzwyczajną sytuacje zwracamy się z uprzejmą prośbą o odwiedziny zachowując przy tym obowiązujące, prewencyjne zasady higieny.

 

Książki

Fizjoterapia w onkologii / red. Marek Woźniewski. – Warszawa: PZWL, 2012.

 

Tarczyca. Dignoza i leczenie / Suzy Cohen. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza ABA, 2018.

 

Atlas patologii złośliwych nowotworów skóry / Leszek Woźniak, Krzysztof W. Zieliński, Andrzej Kaszuba. – Warszawa: PZWL, 2014.

 

Rak skóry. Leczenie metodą Mosha / Andrzej Bieniek, Zdzisław Woźniak. – Warszawa: Edra Urban & Partner, 2019.

 

Fizjoterapia w geriatrii. Podstawy i nowe trendy / red. Anna Skrzek, Katarzyna Wieczorowska-Tobis. – Warszawa: PZWL, 2019.

 

Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny: kompenium / red. Jurek Olszewski. – Warszawa: PZWL, 2011.

 

Powieź. Sport i aktywność ruchowa / red. Robert Schleip – Wrocław: Edra Urban & Partner, 2017.

 

Czasopisma

Chemia i biznes 2020/2

 

Dermatologia estetyczna 2020/1

 

Dermatologia estetyczna 2020/2

 

Fizjoterapia Polska 2020/1

 

Współczesna dietetyka 2020/29