Nowe czasopismo Les Nouvelles Estetiques nr 2/2019

Szanowni Państwo,

zapraszamy do biblioteki po nowy archiwalny numer czasopisma Les nouvelles esthetiques. Informujemy równocześnie, że czasopismo jest bezpłatne dla studentów i pracowników KWSPZ.