Nowe czasopismo Les Nouvelles Estetiques nr 1/2018

Szanowni Państwo,

zapraszamy do biblioteki po nowy archiwalny numer czasopisma Les nouvelles esthetiques.

Przypominamy, że czasopismo jest bezpłatne dla studentów
i pracowników KWSPZ