Nowe czasopismo Les Nouvelles Estetiques

Szanowni Państwo,

zapraszamy do biblioteki po nowy, archiwalny numer czasopisma Les nouvelles esthetiques.

Przypominamy, że czasopismo jest bezpłatne dla studentów
i pracowników KWSPZ.