Komunikat!

Szanowni Państwo,

informujemy, że od poniedziałku biblioteka KWSPZ jest otwarta dla Studentów w standardowych godzinach pracy w tygodniu. Zwracamy się jednak z uprzejmą prośbą o odwiedziny osobiste w szczególnych przypadkach i konieczności, zachowując przy tym obowiązujące, prewencyjne zasady higieny.
Informujemy równocześnie, że wszystkie wypożyczone, a przetrzymane materiały nie będą obciążone karą za przetrzymanie w okresie od 11.03 do 30.03. Ponadto wszystkie rezerwacje, których termin wygasł w terminie 11.03-16.03, przechowywane są do odbioru aż do momentu wznowienia zajęć dydaktycznych.

Prosimy równocześnie o regularne śledzenie strony www biblioteki, na której będziemy informować o ewentualnych zmianach czy zamknięciu, ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację.