Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego

Studenci Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia mogą korzystać z czytelni znajdujących się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz z czytelni na: Wydziale Leśnym, Wydziale Ogrodniczym i Wydziale Technologii Żywności UR.