Bazy Wirtualnej Biblioteki Nauki

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że biblioteka KWSPZ posiada dostęp do baz danych Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Wirtualna Biblioteka Nauki to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych.

Wszyscy studenci i pracownicy KWSPZ mają bezpłatny dostęp do niżej wymienionych baz tylko
z komputerów znajdujących się w bibliotece.

Bezpłatny dostęp dotyczy baz:

Elsevier

Scopus

Springer

Web of Knowledge

Wiley

Nature