Biblioteka

Zbiory
Biblioteka KWSPZ istnieje od roku 2003. Na zbiory biblioteki – gromadzone zgodnie z profilem Uczelni – składają się: druki zwarte (książki), czasopisma, zbiory specjalne oraz materiały niepublikowane (prace licencjackie, prace studentów studiów podyplomowych). Księgozbiór obejmuje głównie pozycje z zakresu: nauk medycznych, nauk biochemicznych, promocji zdrowia, rehabilitacji, fizjoterapii, dietetyki, kosmetologii i kosmetyki a także nauk społecznych. Biblioteka gromadzi czasopisma specjalistyczne z zakresu kosmetologii, chemii kosmetycznej, towaroznawstwa kosmetycznego, medycyny estetycznej, dermatologii, kosmetyki, dietetyki, bromatologii, chemii żywności, technologii żywności, rehabilitacji oraz fizjoterapii.

Informacja
Podstawowym źródłem informacji o gromadzonych zbiorach jest katalog komputerowy; można z niego korzystać na miejscu w bibliotece lub poprzez stronę internetową uczelni (KATALOG). W bibliotece znajduje się sześć stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.
W bibliotece i sali informatycznej istnieje możliwość korzystania z Wirtualnej Biblioteki Nauki. Jest to system sieciowego udostępniana naukowych baz danych w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej finansowanej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zobacz więcej).

Udostępnianie zbiorów
Biblioteka KWSPZ udostępnia zbiory: prezencyjnie tzn. na miejscu w czytelni oraz poprzez wypożyczanie na zewnątrz. Zbiory udostępniane wyłącznie na miejscu to czasopisma, informatory i prace dyplomowe oraz księgozbiór podręczny. Ze zbiorów można korzystać po otrzymaniu karty bibliotecznej i zarejestrowaniu jej w systemie komputerowym. Warunki wypożyczania książek, możliwość ich prolongaty, zasady odpowiedzialności za wypożyczone materiały oraz kary za przetrzymanie książek określa Regulamin korzystania z biblioteki KWSPZ.