XI Konferencja Studenckich kół Naukowych – “Biomedyczne aspekty zdrowia w okresie pandemii COVID-19”

XI KONFERENCJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
“Biomedyczne aspekty zdrowia w okresie pandemii COVID-19”

27 MAJA 2021
KRAKOWSKA WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA

Formularz zgłoszeniowy

Plakat