LOGO Studenckiego Koła Anatomicznego – konkurs

Zapraszam do udziału w konkursie.
Należy zaprojektować LOGO Studenckiego Koła Anatomicznego.
Konkurs będzie rozstrzygnięty podczas majowej studenckiej konferencji.
Zwycięzca konkursu otrzyma Atlas anatomii człowieka Sobotta