Informacja o projekcie Przedsiębiorca z PO WERem!

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w partnerstwie z centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z o.o. oraz Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Przedsiębiorca z PO WERem!

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych (18-29 lat), w tym osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 roku w wyniku COVID-19 zamieszkałych i/lub uczących się na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

  • w wieku od 18 do 29 roku życia,
  • które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19 (osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy),
  • zamieszkałe lub uczące się na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego tj. w jednym z powiatów: bocheńskim, krakowskim, miechowskim, myślenickim, proszowickim, wielickim lub na terenie miasta Kraków,
  • zainteresowane założeniem działalności gospodarczej.

Oferowane formy wsparcia:

  • szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (z wypłatą stypendium),
  • wsparcie eksperta dotacyjnego (pomoc w sporządzeniu biznesplanu),
  • dotację na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł,
  • wsparcie pomostowe finansowe dla nowych przedsiębiorców, do 1200,00 zł przez max. okres 6 miesięcy.

Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać listownie (list polecony, potwierdzenie nadania, proszę wysłać na maila podanego poniżej) na adres:

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
32-600 Oświęcim