Praktyki – dokumenty do realizacji

PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. Praktyk i Zajęć Klinicznych
dr n. med. Magdalena MACKO

poniedziałek w godz. 10.00 – 11.30 – ul. Lea 203 (parter)
środa w godz. 14.00 – 15.30 – ul. Lea 203 (parter)
sobota – I i II sobota w każdym miesiącu w godz. 10.00 – 11.30 – ul. Lea 203 (parter)
tel. 513 326 810,
m.macko@kwspz.pl

UWAGA: W dniu 22.02 -dyżur odwołany – przeniesiony na dzień 23.02 w godzinach 10:00-11:30

Dokumenty potrzebne do realizacji praktyk zawodowych wymaganych programem studiów w KWSPZ:
Należy wydrukować i wypełnić komplet dokumentów:
1. Skierowanie
2. Porozumienie 2 kopie
3. Program praktyki

UWAGA: Jakiekolwiek zmiany w treści porozumienia lub innych dokumentów mogą mieć konsekwencje wydalenia z Uczelni ze skutkiem natychmiastowym.

Dokumenty wymagane przy realizacji praktyk w szpitalu lub innych placówek:
1. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań na działanie czynników szkodliwych:
czynnik biologiczny i wirus zapalenia wątroby – typ B (HBS);
2. Badania sanitarno – epidemiologiczne;
3. Ubezpieczenie OC, NNW

Warunki uzyskania zaliczenia z praktyk:
1. Uzupełniony i podbity dziennik praktyk.
2. Wypełnione i podbite zaświadczenie o odbyciu praktyk (dla każdej odbytej praktyki osobne zaświadczenia).

 

Poniżej dokumenty do pobrania:DIETETYKA:

Porozumienie
D_Program Praktyka w domu opieki społecznej 70 godz.pdf
D_Program praktyka w poradni chorób metabolicznych 105 godz..pdf
D_Program Praktyka w szpitalu 140 godz.pdf
D_Program Praktyka w szpitalu dla dorosłych 105 godz.pdf
D_Program Praktyka w szpitalu dzieięcym 105 godz.pdf
D_Program Praktyka wstępna w szpitalu 105 godz.pdf
D_Program Praktyka z technologii potraw 70 godz.pdf
D_skierowanie.pdf
D_Zaświadczenie o odbyciu praktyki.pdf


DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ:

Porozumienie
DII_Program Praktyka w domu opieki społecznej – 60 godz
DII_Program Praktyka w poradni dietetycznej 50 godz
DII_Program Praktyka w stacji epidemiologicznej – 20 godz
DII_Program Praktyka w żłobku i przedszkolu 50 godz
DII_Program Praktyka w szpitalu dziecięcym, na oddziale szpitalnym w kuchni ogólnej i niemowlęcej – 120 godz
DII_Program Praktyka w szpitalu dla dorosłych na oddziale szpitalnym w kuchni ogólnej oraz dziale żywienia – 90 godz


FIZJOTERAPIA:

Porozumienie
F_Program Praktyka kliniczna 80 godz. (wdrożeniowa).pdf
F_Program Praktyka w pracownii fizykoterapii 260 godz.pdf
F_Program Praktyka w pracownii kinezyterapii 260 godz.pdf
F_Program Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej 320 godz.pdf
F_skierowanie.pdf
F_Zaświadczenie o odbyciu praktyki.pdf
F_Dziennik Praktyk Fizjoterapia.pdf


KOSMETOLOGIArocznik 2010-2011 i wcześniejsze

Porozumienie
K1_Program praktyka kosmetyczna.pdf
K1_Program praktyka szpitalna 60 godz.pdf
K1_Skierowanie Kosmetologia.pdf
K1_Zaświadczenie o odbyciu praktyki.pdf


KOSMETOLOGIArocznik 2011-2012 i kolejne

Porozumienie
K2_1.Program kosmetyka pielęgnacyjna 120 godz.pdf
K2_2.Program Kosmetyka  pielęgnacyjno- korekcyjno- upiększającej 120 godz.pdf
K2_3.Program odnowa bilogiczna 60 godz.pdf
K2_Skierowanie Kosmetologia pdf
K2_Zaświadczenie o odbyciu praktyki.pdf


KOSMETOLOGIA II STOPNIA

Program praktyk zawodowych – Kosmetologia II st.