Plan zajęć

SEMESTR LETNI 2015/2016

SESJA LETNIA 2015/2016 – studia stacjonarne i niestacjonarne (licencjackie i magisterskie)

TERMINY ZJAZDÓW / semestr letni 2015/2016

Studia stacjonarne – sem. letni 2015/2016
Dietetyka stacjonarna
Kosmetologia stacjonarna
Fizjoterapia stacjonarna
Kosmetologia II stopnia stacjonarna

Studia niestacjonarne – sem. letni 2015/2016
Dietetyka niestacjonarna
Kosmetologia niestacjonarna
Fizjoterapia niestacjonarna
Kosmetologia II stopnia niestacjonarna
Dietetyka i ekologiczna żywność II stopnia niestacjonarna

Studia podyplomowe – sem. letni 2015/2016
Dietetyka – Podyplomowe
Dietetyka w sporcie i rekreacji – Podyplomowe
Diagnostyka i terapia manualna – Podyplomowe
Kosmetologia. Medycyna estetyczna dla lekarzy – Podyplomowe
Podologia – Podyplomowe

Zajęcia kliniczne – sem. letni 2015/2016
Podział na grupy kliniczne podany jest w wirtualnym dziekanacie.
Zajęcia kliniczne 3 rok fizjoterapii stacjonarnej
Zajęcia kliniczne 3 rok fizjoterapii niestacjonarnej

SEMESTR ZIMOWY 2015/2016
SEMESTR LETNI 2014/2015
SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

 

Studia licencjackie zjazdy semestr zimowy 2014/2015

Studia magisterskie zjazdy semestr zimowy 2014/2015

Studia podyplomowe zjazdy semestr zimowy 2014/2015

 

Podział na grupy dla I roku studiów stacjonarnych w semestrze zimowym 2014/2015:

  • Dietetyka stacjonarna: 1DD
  • Fizjoterapia stacjonarna: 11F, 12F
  • Kosmetologia stacjonarna: 11D, 12D

 

Sesja zimowa 2014/2015 studia stacjonarne

Fizjoterapia stacjonarna 2014/2015 semestr zimowy

Kosmetologia stacjonarna 2014/2015 semestr zimowy

Dietetyka stacjonarna 2014/2015 semestr zimowy

 

Podział na grupy dla I roku studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym 2014/2015:

 

Sesja zimowa 2014/2015 studia niestacjonarne

Fizjoterapia niestacjonarna 2014/2015 semestr zimowy

Kosmetologia niestacjonarna 2014/2015 semestr zimowy

Dietetyka niestacjonarna 2014/2015 semestr zimowy

 

Kosmetologia II stopień niestacjonarna 2014/2015 semestr zimowy

Podział na grupy dla I roku studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia w semestrze zimowym 2014/2015:

  • Kosmetologia niestacjonarna: Grupa 1 – 1KMN, Grupa 2 – 2KMN, Grupa 3 – 3KMN, Grupa 4 – 4KMN

 

Podologia 2014/2015 semestr zimowy (studia podyplomowe)

Dietetyka w sporcie i rekreacji 2014/2015 semestr zimowy (studia podyplomowe)

Kosmetologia-medycyna estetyczna dla lekarzy 2014/2015 semestr zimowy (studia podyplomowe)

Diagnostyka i terapia manualna 2014/2015 semestr zimowy (studia podyplomowe)

Dietetyka 2014/2015 semestr zimowy (studia podyplomowe)

 

SEMESTR LETNI 2013/2014