Ubezpieczenie

Szanowni Studenci,

Informujemy, iż od dnia 05 października br. do 31 października br. należy dokonać wpłaty na OC i NNW ważne od 1.10.2015 do 30.09.2016r. .

  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC – ubezpieczenie jest niezbędne w czasie wykonywania praktyk studenckich w szpitalach i zakładach kosmetycznych oraz w innych jednostkach, gdzie będą Państwo odbywać praktyki już po pierwszym roku studiów – cena 15 zł,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, pełna ochrona (24h), na terenie całego świata – również wymagane przy odbywaniu praktyk – cena 15 zł.

Polisa obejmuje sumę ubezpieczenia 10 000 zł na każde z ubezpieczeń.

Prosimy starostów grup (lub przedstawicieli grup) o sporządzenie list i zebranie pieniędzy, a następnie dostarczenie ich do kwestury w NIEPRZEKRACZAJĄCYM terminie do dnia 31.10.2015r. Wpłaty przyjmowane będą tylko i wyłącznie w formie gotówkowej w kwesturze.

Jeszcze raz przypominamy, że powyższe ubezpieczenia są niezbędne do odbywania praktyk, dlatego jest to ubezpieczenie obowiązkowe!

Ogólne warunki ubezpieczenia znajdą Państwo poniżej: