Kurs anatomii na żywym człowieku


Kurs przeznaczony jest dla studentów medycyny, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, położnictwa oraz dla tych którzy pracują już w którymś z powyższych zawodów i czują potrzebę powtórzenia anatomii. Doskonała znajomość anatomii topograficznej ma szczególnie duże znaczenie praktyczne dla powyższych zawodów medycznych.

Ciało człowieka (corpus humanum sive corpus hominis) jest czymś więcej niż sumą części, z których jest zbudowany. Anatomia stanowi podstawę medycyny, gdyż nie można skutecznie udzielić pomocy w chorobie nie znając dokładnie budowy i czynności organizmu zdrowego.

 

 

Kurs anatomii na żywym człowieku opiera się na budowie morfologicznej ciała, gdzie posługiwać się będziemy metodami na poziomie makroskopowym. Podczas kursu zajmować się będziemy strukturami kostnymi, mięśniowymi dostępnymi w badaniu wzrokiem i dotykiem oraz oznaczaniem ich za pomocą dermografu. Wiele struktur anatomicznych bezpośrednio kształtuje powierzchnię ciała, wiele też z nich dostępnych jest w badaniu palpacyjnym (metodą palpacyjną odnajdywanie wyczuwalnych elementów kostnych, więzadeł, kaletek maziowych, ścięgien mięśni powierzchownych. Za pomocą dermatografu rysowanie na skórze partnera: kości, elementów kostnych i szczelin stawowych,  ścięgien początkowych i końcowych mięśni powierzchownych oraz zarys tych mięśni).

Najbliższe terminy kursów:

Z przyczyn organizacyjnych ulegają zmianie terminy kursów. Poniżej znajdują się zaktualizowane terminy.

Nr Nazwa Termin Zapisy do Czas trwania
1 Kurs oznaczania elementów osteologicznych ** 30 czerwca 2015 r. 7 godzin
2 Kurs oznaczania struktur mięśniowych – I część
Kurs oznaczania struktur mięśniowych – II część
** 30 czerwca 2015 r. 14 godzin
3 Kurs oznaczania przebiegu nerwów obwodowych oraz naczyń krwionośnych ** 30 czerwca 2015 r. 7 godzin

* Zapisy prowadzi dr n med. Magdalena Macko m.macko@kwspz.pl
* Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu +48 513 326 810
** – terminy realizacji kursu zostaną podane w momencie zgłoszenia się min. 15 uczestników
(w momencie zapisu wyślemy 3 propozycje terminów realizacji kursu)

 

 

Wymagania dla Uczestników:

 • strój umożliwiający swobodne oznaczanie wybranych elementów bezpośrednio na ciele (kredki konturówki) .
  np. bluzka na ramiączkach oraz krótkie spodenki

 


 

1.    Kurs oznaczania elementów osteologicznych

Oznaczanie elementów:

 • kręgosłupa w jego poszczególnych odcinkach, połączenia kręgosłupa i krzywizny,
 • szkieletu klatki piersiowej (żebra, mostek, połączenia żeber z kręgosłupem i z mostkiem),
 • obręczy kończyny górnej (stawy i więzozrosty obręczy kończyny górnej), części wolnej  kończyny górnej, staw ramienny, staw łokciowy, połączenia kości przedramienia, ręka, połączenia stawowe dłoni.
 • aparatu więzadłowego kończyny górnej i jej obręczy,
 • miednicy kostnej, połączenia miednicy, spojenie łonowe, staw krzyżowo-biodrowy, kość udowa, staw biodrowy, kość piszczelowa, strzałka, rzepka, staw kolanowy, połączenia kości podudzia, kości stopy, stawy stopy.
 • aparatu więzadłowego kończyny dolnej i jej obręczy.

KOSZT KURSU: 200 zł
TERMIN: 27.02.2014 godz 16.00 sala nr 10
ZAPISY DO: 24.02.2014
ZAPISY: prowadzone przez dr n med. Magdalena Macko


 

2.    Kurs oznaczania struktur mięśniowych

Oznaczanie:

 • lokalizacji mięśni obręczy barkowej, mięśni ramienia, przedramienia oraz ręki,
 • przyczepów początkowych i końcowych mięśni obręczy barkowej, mięśni ramienia, przedramienia oraz ręki,
 • lokalizacji mięśni obręczy kończyny dolnej, mięśni uda, podudzia oraz stopy,
 • przyczepów początkowych i końcowych mięśni obręczy kończyny dolnej, mięśni uda, podudzia oraz stopy,

KOSZT KURSU: 250 zł
TERMIN: I część: 28.02.2014 godz 16.00 sala nr 10
TERMIN: II część 07.03.2014 godz 16.00 sala nr 10
ZAPISY DO: 24.02.2014
ZAPISY: prowadzone przez dr n med. Magdalena Macko


 

3.    Kurs oznaczania przebiegu nerwów obwodowych oraz naczyń krwionośnych

Oznaczanie:

 • splotów oraz przebiegu nerwów w poszczególnych splotach,
 • przebiegu podstawowych naczyń tętniczych i żylnych.

KOSZT KURSU: 200 zł
ZAPISY: prowadzone przez dr n med. Magdalena Macko

1. Kurs oznaczania elementów osteologicznych – 7 godzin.

Oznaczanie elementów:

-kręgosłupa w jego poszczególnych odcinkach, połączenia kręgosłupa i krzywizny,

-szkieletu klatki piersiowej (żebra, mostek, połączenia żeber z kręgosłupem i z mostkiem),

-obręczy kończyny górnej (stawy i więzozrosty obręczy kończyny górnej), części wolnej kończyny górnej, staw ramienny, staw łokciowy, połączenia kości przedramienia, ręka, połączenia stawowe dłoni.

-aparatu więzadłowego kończyny górnej i jej obręczy,

-miednicy kostnej, połączenia miednicy, spojenie łonowe, staw krzyżowo-biodrowy, kość udowa, staw biodrowy, kość piszczelowa, strzałka, rzepka, staw kolanowy, połączenia kości podudzia, kości stopy, stawy stopy.

-aparatu więzadłowego kończyny dolnej i jej obręczy.

KOSZT KURSU: 200 zł

2. Kurs oznaczania struktur mięśniowych – 14 godzin.

Oznaczanie:

-lokalizacji mięśni obręczy barkowej, mięśni ramienia, przedramienia oraz ręki,

-przyczepów początkowych i końcowych mięśni obręczy barkowej, mięśni ramienia, przedramienia oraz ręki,

– lokalizacji mięśni obręczy kończyny dolnej, mięśni uda, podudzia oraz stopy,

– przyczepów początkowych i końcowych mięśni obręczy kończyny dolnej, mięśni uda, podudzia oraz stopy,

KOSZT KURSU: 250 zł

3. Kurs oznaczania przebiegu nerwów obwodowych oraz naczyń krwionośnych – 7 godzin.

Oznaczanie:

-splotów oraz przebiegu nerwów w poszczególnych splotach,

-przebiegu podstawowych naczyń tętniczych i żylnych.

KOSZT KURSU: 200 zł

1.    Kurs oznaczania elementów osteologicznych – 7 godzin.
Oznaczanie elementów:
-kręgosłupa w jego poszczególnych odcinkach, połączenia kręgosłupa i krzywizny,
-szkieletu klatki piersiowej (żebra, mostek, połączenia żeber z kręgosłupem i z mostkiem),
-obręczy kończyny górnej (stawy i więzozrosty obręczy kończyny górnej), części wolnej  kończyny górnej, staw ramienny, staw łokciowy, połączenia kości przedramienia, ręka, połączenia stawowe dłoni.
-aparatu więzadłowego kończyny górnej i jej obręczy,
-miednicy kostnej, połączenia miednicy, spojenie łonowe, staw krzyżowo-biodrowy, kość udowa, staw biodrowy, kość piszczelowa, strzałka, rzepka, staw kolanowy, połączenia kości podudzia, kości stopy, stawy stopy.
-aparatu więzadłowego kończyny dolnej i jej obręczy.

KOSZT KURSU: 200 zł

2.    Kurs oznaczania struktur mięśniowych – 14 godzin.

Oznaczanie:
-lokalizacji mięśni obręczy barkowej, mięśni ramienia, przedramienia oraz ręki,
-przyczepów początkowych i końcowych mięśni obręczy barkowej, mięśni ramienia, przedramienia oraz ręki,
– lokalizacji mięśni obręczy kończyny dolnej, mięśni uda, podudzia oraz stopy,
– przyczepów początkowych i końcowych mięśni obręczy kończyny dolnej, mięśni uda, podudzia oraz stopy,

KOSZT KURSU: 250 zł

3.    Kurs oznaczania przebiegu nerwów obwodowych oraz naczyń krwionośnych – 7 godzin.

Oznaczanie:

-splotów oraz przebiegu nerwów w poszczególnych splotach,
-przebiegu podstawowych naczyń tętniczych i żylnych.
KOSZT KURSU: 200 zł