Studia Podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk podania)
  • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych z uwzględnieniem szczegółowych zasad rekrutacji na poszczególne kierunki (oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów)
  • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
  • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
  • umowa o oświadczenie nauki (podpisywana po złożeniu wszystkich dokumentów)

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.
Rekrutacja trwa od 2 marca do 30 września.
ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: 012 423 38 40 wew. 331, 332, 333, 334, 337

Kierownik Studiów Podyplomowych – dr hab. Barbara Frączek – b.fraczek@kwspz.pl

Dyżury:

w środy 13.45-14.45 oraz w wybrane soboty i niedziele (po wcześniejszym uzgodnieniu przez e-mail: b.fraczek@kwspz.pl )

 

Kierunki studiów podyplomowych