Fizjoterapia

studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

Zarejestruj się teraz

Uwaga! Informujemy, że jest to ostatnia możliwość rekrutacji na studia I stopnia kierunku Fizjoterapia – zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015r. poz. 1994) oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016r. poz. 1596).

Absolwent fizjoterapii posiada wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne w wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty. Celem pracy fizjoterapeuty jest usuwanie zmian chorobowych, zapobieganie rozwojowi choroby oraz wykonywanie zabiegów prewencyjnych. Dzięki dużej ilości zajęć klinicznych i praktycznych w renomowanych jednostkach zajmujących się rehabilitacją Absolwent jest przygotowany nie tylko do samodzielnej działalności zawodowej, ale także do funkcjonowania w ramach zespołów rehabilitacyjnych.

Dzięki zdobytej wiedzy oraz praktycznym umiejętnościom może bezpośrednio po studiach podjąć pracę we wszystkich publicznych i niepublicznych  placówkach służby zdrowia, rehabilitacji, placówkach o charakterze rekreacyjnym i sportowym, ośrodkach SPA i gabinetach odnowy biologicznej.

Nowością w programie studiów naszych studentów są między innymi zajęcia w prosektorium Katedry Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obszar działalności zawodowej
 • placówki służby zdrowia
 • zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady rehabilitacji
 • ośrodki sportowe
 • ośrodki rekreacyjne
 • ośrodki SPA i gabinety odnowy biologicznej

Absolwenci przygotowani są również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji i fizjoterapii.

W trakcie studiów studenci mają możliwość korzystania z różnego rodzaju branżowych dodatkowych szkoleń organizowanych poza zajęciami dydaktycznymi, które pozwalają na zdobycie dodatkowych certyfikatów i dyplomów.

Rekrutacja
Rekrutacja przebiega bez przeprowadzania egzaminów wstępnych, a o przyjęciu decyduje kolejność złożenia wszystkich przewidzianych regulaminem dokumentów. System ten umożliwia studiowanie wymarzonego kierunku, bez względu na zdawane na maturze przedmioty. Ilość wolnych miejsc jest ograniczona.
Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut www.kwspz.pl, wydruk formularza),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów – pobierz druk skierowania na badania i wzór zaświadczenia
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), podpisane
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki (podpisywana w dniu składania dokumentów).
Czas i miejsce składania dokumentów
Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.
ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: 012 423 38 40 wew. 331, 332, 333, 334, 337

Zarejestruj się