Studia I Stopnia

Po zakończeniu studiów I stopnia student uzyskuje tytuł licencjata. Dzięki niemu możliwe jest ubieganie się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie). Oferta Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia obejmuje studia licencjackie na Wydziale Promocji Zdrowia prowadzone zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym (weekendowym) na kierunkach Fizjoterapia, Dietetyka, Kosmetologia.

Rekrutacja na studia licencjackie przebiega bez przeprowadzania egzaminów wstępnych, a o przyjęciu decyduje kolejność złożenia wszystkich przewidzianych regulaminem dokumentów. System ten umożliwia studiowanie wymarzonego kierunku, bez względu na zdawane na maturze przedmioty. Ilość wolnych miejsc jest ograniczona.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut www.kwspz.pl, wydruk formularza),
  • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów
  • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), podpisane
  • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
  • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
  • umowa o świadczenie nauki (podpisywana w dniu składania dokumentów).

Wzory skierowań na badania lekarskie dla poszczególnych kierunków studiów:

 

Wzory wymaganych zaświadczeń lekarskich dla poszczególnych kierunków studiów:

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.
Rekrutacja trwa od 2 marca do 30 września.
ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: 012 423 38 40 wew. 331, 332, 333, 334, 337

 

Kierunki studiów I stopnia